Pojmem „First responder“ obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.

                Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

                Naše jednotka disponuje zařízením AED  již od prosince loňského roku, který nám věnovala firma Konstruktpol a právě na základě toho došlo k vyškolení členů jednotky v systému First reponder.

               Aby naše jednotka mohla využívat přístroj AED k pomoci našim spoluobčanům a aktivně se podílet na záchraně lidských životů, museli všichni členové absolvovat pětihodinové školení, na kterém se seznámili s podmínkami programu First responder a poté následovalo teoretické a praktické školení, kde si všichni členové mohli vyzkoušet modelové situace, jak se správně zachovat a poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život a použití přístroje AED. Vzdělávání bylo zajištěno kvalifikovanými pracovníky pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.