Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Blížejov spadá do kategorie JPO V. Je to jednotka SDH obce se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Zřizovatelem jednotky je Obec. Jednotka má především místní působnost.

     Kromě likvidace požárů, provádění zásahů při povodních, organizace společenských akcí a soutěžních aktivit Sbor dobrovolných hasičů provádí i technické zásahy, například čištění studní a na žádosti občanů, také provádí ukázkové akce jak pro děti ze základní školy, tak pro celou veřejnost, na kterých prezentuje požární techniku, výzbroj, výstroj a popisuje činnost hasičů.

     Jednotka má v současné době 16 členů, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně. Jednotka má, mimo velitele, 3 velitele družstev, 4 strojníky a 8 hasičů. 10 členů má odbornou způsobilost nositele dýchací techniky a 4 členové mají odbornou způsobilost pro práci s motorovou pilou.

     Ve výbavě jednotky je od roku 2015 jedna cisternová automobilová stříkačka Tatra 815. Dále od roku 2017 disponujeme zbrusu novým dopravním automobilem Fiat Ducato, který slouží především pro dopravu hasičů k místu události.

     V cisternové automobilové stříkačce naleznete plovoucí čerpadlo, které umožňuje čerpat vodu z volné hladiny vodního zdroje a to i při velmi malé hloubce, což dává možnost tankovat vodu do automobilových cisteren i tam, kde není k dispozici hydrant nebo připojení k vodovodní síti. Ve výbavě jednotky je také elektrocentrála pro osvětlování místa zásahu a zároveň se dá do elektrocentrály napojit i další vybavení, které vyžaduje elektrickou energii. Dále motorová pila, která nám umožňuje především rychlé odstranění popadaných stromů, které blokují pozemní komunikace, nastavovací žebříky, nářadí, hadice a zdravotnické vybavení pro poskytnutí neodkladné předlékařské pomoci a sadu na otevírání uzavřených prostor.

      V dopravním automobilu pak naleznete zdravotnické vybavení pro poskytnutí neodkladné předlékařské pomoci, včetně automatického externího defibrilátoru, který slouží k laické resuscitaci.

     Jednotka disponuje také dýchacími přístroji Dräger. Jednotka se pravidelně jednou za čtrnáct dní v neděli účastní odborné přípravy, výcviku a údržbě techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice.

     Vzhledem k povaze našeho vybavení jsme předurčeni k zásahům u požárů, vyjíždíme také k odstraňování překážek z vozovek, čerpání vody, likvidaci nebezpečného hmyzu, otevírání uzavřených prostor a k záchraně osob s možným použitím AED. Naše jednotka je také předurčena k plnění speciálních úkolů pro ochranu obyvatelstva s území působností.

Kontakt: Antonín Beisbier, Velitel JSDH