Dobrovolní hasiči dnes působí téměř v každé obci a mnohde už od 2. poloviny 19. století má jejich činnost výrazný vliv na každodenní život obyvatel dané lokality. Primární funkcí hasičských sborů bylo hašení požárů a s tím související ochrana života a majetku občanů, ta se však v průběhu let proměnila. Tuto funkci dnes mají na starost především profesionální sbory a dobrovolní hasiči svou práci postupně více zaměřili na preventivní činnost, práci s mládeží nebo požární sport.
Kromě rozvíjení vlastních hasičských tradic včetně soutěží v hasičských dovednostech hrají hasiči důležitou roli jako pořadatelé rozličných kulturních společenských akcí pro obec nebo i širokou veřejnost.

SDH Blížejov byl založen v roce 1937. Ze zhruba sto členné základny je několik členů i součástí výjezdové jednotky, kterou zřizuje obecní úřad Blížejov. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Blížejov patří do skupiny JPO V. Jedná se o jednotku  sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

         

Sbor má velmi rozsáhlé pole působnosti. Kromě klasických hasičských povinností také pomáhá s obecně prospěšnými pracemi v obci, jako je sběr železného šrotu a sběr ekologického odpadu. Nedílnou úlohou SDH Blížejov je ve spolupráci s obcí preventivní požární program pro místní občany a samozřejmě také pomoc v případě požáru nebo přírodních katastrof. SDH se také snaží pořádat kulturní akce v průběhu celého roku a to jak pro členy SDH , děti tak i pro občany obce. Každoročně pořádá maškarní bál, na který chodí čím dále více dětí i s rodiči, pro které je připraven bohatý kulturní program, pořádá hasičský bál a účastní se soutěží pořádaných okolními sbory a okrskové soutěže.