Minulou sobotu, dne 24.04.2021 provedli členové našeho sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu v obci Blížejov. Tuto akci provádí SDH pravidelně dvakrát ročně a výtěžek je použit pro činnost sboru a pořádání kulturních akcí pro občany jako je např. Dětský maškarní bál, Hasičský bál, nebo Blížejovské peklo.

Naše práce ale nespočívá pouze v tom, že vyjíždíme k požárům, nebo pořádáme kulturní akce, ale také v tom, že pomáháme občanům. Ne nadarmo zní hasičské heslo : “Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci“, kterým se my hasiči řídíme a ctíme ho.  A proto jsme se nyní rozhodli využít část hesla „Bližnímu ku pomoci“ a část výtěžku ze sběru železného šrotu věnovali na podporu malé Elišky Pejsarové. Náš sbor přispěl finanční částkou a podpořil tak malou Elišku v jejím snažení.

Rádi bychom ve formě této pomoci pokračovali a i z příštího sběru železného šrotu část výdělku věnovali na dobrou věc. Moc dobře si uvědomujeme, že bez dobroty a ochoty našich sousedů a spoluobčanů odevzdat nám svůj šrot, by nebylo možné tuto finanční pomoc realizovat. Proto všem, kteří nám odevzdali svůj šrot, děkujeme. Společně jsme tak mohli pomoc druhým.

https://www.donio.cz/ProElisku