Nejenom při zásazích na otevření bytů, ale i při požárech jsou hasiči nuceni překonávat mechanické zábrany k zabezpečení soukromých prostor. Pro otvírání prostor se používají speciální nástroje a nářadí. Těmito nástroji lze otevřít zabouchnuté nebo zamčené dveře a také okna s minimálními škodami.

      V pátek 11. června absolvovali členové naší výjezdové jednotky školení na problematiku otvírání uzavřených prostor při zásazích. Školení bylo vedeno jak v praktické, tak i v teoretické formě a týkalo se otevírání dveří za pomocí všech prostředků, kterými jednotka disponuje.  

      V teoretické části byli členové seznámeni s právními aspekty pronikání do uzavřených prostor, rozdělení bezpečnostního členění zabezpečovacích prvků a postupy překonání zabezpečovacích prvků používané hasičskými jednotkami při nouzovém otevření uzavřených prostor v souvislosti nebezpečí z prodlení.

      V praktické části si členové následně vyzkoušeli postupy překování zabezpečovacích prvků pomocí technického vybavení používané naší jednotkou. Učili se otevírat zabouchnuté dveře, několik způsobů otevírání zamčených dveří a otevření plastových oken

      Naše jednotka je díky firmě D.S.P. od roku 2020 vybavena speciální sadou Rescop Yellow a je schopna na základě tohoto školení, ve kterém si zdokonalila své znalosti a dovednosti, v mimořádnostech odborně a specializovaně zasáhnout a pomoc občanům v nouzi.