Od 21.05.2024 do 22.05.2024 naše jednotka vyjela 5x k událostem spojené s přívalovým deštěm. K první události byla naše jednotka povolána v 19:15 na čerpání vody v domově pro seniory v obci Blížejov, kde naše jednotka společně s jednotkami HZS Domažlice a JSDH Domažlice odčerpala vodu z nádvoří a 6 bytů, ze kterých nemusel být naštěstí nikdo evakuován. Následně jednotka přejela do místní základní školy, rovněž k odčerpání vody ze sklepních prostor. Na místě byly dány i pytle s pískem. Po ukončení tohoto zásahu jednotka provedla monitoring nejhůře postižených míst v obci a na zaplavenou silnici před hospodou, kde byly odkryté kanalizační poklopy, které nadzvedla voda, umístila varovné cedule. Silnice byly již v té době špatně průjezdné a pokryté kluzkým bahnem z polí. Proto na místo přijela SÚS a místo označila objízdnou trasou. Krátce před půlnocí jednotka ukončila zásah a vrátila se na základnu. V půl čtvrté ráno 22.05.2024 naše jednotka opět vyjíždí na zatopený sklep a to do obce Nahošice. I zde se provedlo odčerpání sklepních prostor, do kterých silně přitékala spodní voda. Po ukončení čerpání se jednotka vrací na základnu, rychlou snídani a opět vyjíždí k rodinnému domu v obci Blížejov, kde došlo k zaplavení garáží, sklepů a venkovní kůlny a po opadnutí vody zde zůstaly velké nánosy bahna. Zde jednotka provedla vynesení zničených věcí do přistaveného kontejneru a odstranění nánosu bahna a omytí podlah. Poslední zásah pro jednotku spojený s deštěm byl do obce Přívozec, kde po přívalových deštích došlo ke zvednutí hladiny řeky Zubřiny a hrozilo, že se voda dostane do rodinného domu. Zde byly umístěny pytle s pískem k zamezení hrozby zaplavení domu vodou. Po velmi náročných 24 hodinách skončily výjezdy spojené s přívalovým deštěm. Přehled všech zásahů naleznete v kategorii Zásahy 2024