Náš sbor se v sobotu postaral o svoz železného šrotu v obci Blížejov.