Dne 02.02.2020 se uskutečnil výcvik jednotky a zaškolení nových členů JSDH. Odborná příprava byla zahájena na parkovišti před hasičárnou, kde si členové jednotky zopakovali uložení výbavy v zásahových vozidlech. Proběhlo seznámení s elektrocentrálou, kde strojníci provedli školení a ukázku obsluhy elektrocentrály. Po probrání teoretické části následoval praktický výcvik s vozidlem CAS 32/T 815, kde si členové jednotky vyzkoušeli obsluhu a použití vysokotlaku, vodního děla a osvojili si základy obsluhy čerpadla.
Na závěr proběhlo ještě školení nositelů dýchací techniky. Členové jednotky provedli uživatelskou kontrolu dýchacích přístrojů, mezitím se vytvořila skupina hasičů od CAS 32/T 815, která zajistila dopravní vedení s rozdělovačem, přípravu pro útočné vedení a poté byl zahájen praktický výcvik. Členové jednotky v dýchacích přístrojích provedli vniknutí do uzavřených prostor s útočným proudem C, kde si nacvičovali defenzivní taktický postup v situaci hrozby backdraftu.
Po zhruba třech hodinách výcviku a údržby jednotka ukončila výcvik.