V sobotu 04.07. se náš sbor postaral o sběr železného šrotu v obci Blížejov.