Dnešní údržba techniky byla provedena u místního koupaliště. Zkontrolovala se a vyzkoušela funkčnost agregátů a provedla se kontrola protékajícího čapu.