Dne 03.12.2022 pořádal sbor dobrovolných hasičů Blížejov akci Blížejovské peklo. Na programu byly připravené různé hry pro děti a na závěr akce jsme mohli vidět krásný ohňostroj. Všem zúčastněným, kteří přispěli, jak spoluprací tak i sponzorským darem, moc děkujeme.