V neděli 10. dubna se v blížejovském sále U Vrby konal dětský maškarní bál, který pro děti připravil SDH Blížejov. Přišlo na něj přes padesát dětí v maskách. Bál začal průvodem masek a potom už taneční parket patřil všem dětem, pro které byly připraveny soutěže. Nechyběla ani bohatá tombola. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také všem sponzorům za věnované ceny do tomboly.