Dne 02.12.2023 pořádal sbor dobrovolných hasičů Blížejov akci Blížejovské peklo. Naši členové se sešli již v ranních hodinách, aby připravili vše potřebné, od uklizení sněhové nadílky, až po kulisy. Tato pro naše členy celodenní akce nabídla dětem různé hry, připraveno bylo i občerstvení a na závěr jsme mohli vidět krásný ohňostroj. Všem zúčastněným, kteří přispěli, jak spoluprací tak i sponzorským darem, moc děkujeme.