V sobotu 15. dubna se v sále U Vrby konal dětský maškarní bál, který pro děti připravil SDH Blížejov a spolek Beránek Blížejov. Přišlo na něj okolo padesáti dětí v maskách. Bál začal průvodem masek a potom už taneční parket patřil všem dětem, pro které byly připraveny soutěže. Nechyběla ani bohatá tombola. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, spolku Beránek za výbornou spolupráci a také všem sponzorům za věnované ceny do tomboly.