V sobotu 13. dubna se v sále U Vrby konal dětský maškarní bál, který pro děti připravil SDH Blížejov a spolek Beránek Blížejov. Naši členové se sešli již v ranních hodinách na přípravu sálu. Navezla se tombola, vyzdobil se sál, připravila hudba a v odpoledních hodinách jsme byli připraveni uvítat děti. Bál jsme zahájili chvilku po třetí hodině a i když nebyla letošní účast tak hojná jako předchozí roky, děti si bál moc užily. Spolek Beránek měl pro děti připravené různé hry a soutěže a nechyběla ani doprovodná hudba našeho DJ Zbyňka. Okolo páté hodiny pak proběhlo losování tomboly o krásné ceny. Na závěr bálu byly dětem rozdány balónky a bonbóny. Chtěli bychom poděkovat všem členům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, spolku Beránek za skvělou spolupráci, pohostinství U Vrby za poskytnuté prostory a také všem sponzorům za věnované ceny do tomboly.