Dne 10.11.2019 vyjela naše jednotka na žádost KOPIS Pk s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA-L1Z Fiat k požáru zemědělského objektu do obce Osvračín. Naštěstí šlo jen o cvičení.

 Prvním námětem bylo seznámení s objektem, procvičení zásahu v dýchací technice, vyhledávání a transport osob.

Po dojezdu na místo události se utvořila průzkumná skupina, zasahující členové se vybavili dýchací technikou a začali prohledávat zemědělský objekt.

Po provedení prvotního průzkumu bylo v zakouřeném prostředí provedeno vyhledání a záchrana osob. Jednu osobu, kterou imitovala tréninková figurína, vynesli hasiči z objektu a poskytli předlékařskou první pomoc

Současně bylo do objektu nataženo vodní vedení. Hasiči zvnitřku dále vynesli desetikilovou propanbutanovou láhev.

 Druhým námětem pak byla dálková doprava vody a hašení osobního automobilu.

Naše jednotka rozvinula dopravní vedení od místního rybníka na návsi, které zásobovalo CAS místní jednotky. Následně bylo provedeno hašení osobního automobilu rovněž v dýchací technice za procvičení a použití vysokotlakého hašení, jednoho útočného vedení C a smáčedla.

Cvičení mělo za cíl prověřit akceschopnost jednotek a prověřit jejich přípravu na podobné zásahy včetně evakuace osob z ohrožených prostor.