Dne 29.08.2019 byl vyhlášen poplach pro jednotku SDHO Blížejov na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v obci Blížejov. Jednotka vyjela na místo události s Tatrou 815 CAS-32 a DA-L1Z Fiat. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, bylo zjištěno znečištění komunikace od uniklého oleje. Jednotka pomocí sorbentu zasypávala úsek silnice z novostaveb až ke kruhovému objezdu.