Dne 25.07.2020 vyjela naše jednotka s technikou Tatra T815 CAS-32 a DA-L1Z k požáru nízké budovy do obce Osvračín. Jednalo se pouze o zakouření bytu v důsledku vyteklé polévky na sporáku. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, JSDH Blížejov, JSDH Osvračín