Dnes vyjela naše jednotka s technikou Tatra T815 CAS-32 do obce Lštění, kde dodala 4000l vody do IBC barelů pomocí hadice B firmě Swietelsky, která provádí opravy stávající opěrné zdi v intravilánu obce Lštění - silnice III/18312 a oprava navazující části silnice III/18312.