Dne 30.03.2020 vyjela jednotka JSDH Blížejov s technikou Tatra T815 CAS-32 a DA-L1Z Fiat na požár trávy mezi obcemi Přívozec a Chotiměř. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy o rozloze cca 10x5 metrů. Jednotka ve spolupráci s jednotkou HZS Staňkov požár zlikvidovala pomocí útočného proudu.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, JSDH Blížejov