Dne 05.10.2021 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou CAS32 T815 a DA L1Z Fiat na požár kontejneru v obci Blížejov. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár kontejneru na plastový odpad. Jednotka požár zlikvidovala pomocí jednoho proudu C od CAS32 v dýchací technice. Po uhašení byl kontejner převrácen, spečený plastový odpad byl vybrán a řádně prolit.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, JSDH Blížejov