Dne 07.08.2021 vyjela naše jednotka s technikou Tatra T815 CAS-32 od obce Milavče k mytí komunikace, která byla zanesena bahnem od průjezdu těžké techniky po dopravní nehodě. Naše jednotka provedla oplach komunikace pomocí jednoho proudu "C" v úseku od mostu, přes železniční přejezd až ke křižovatce.