Dne 21.10.2021 vyjela jednotka SDH Blížejov v souvislosti s vichřicí Ignác k obci Třebnice na odstranění stromu s technikou CAS32 T815 a DA L1Z Fiat. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl nalezen padlý strom, který částečně zasahoval do komunikace. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily a následně byly dalším průzkumem nalezeny poškozené sloupy telefonního vedení u JZD Třebnice, které taktéž zasahovaly do komunikace a které jednotka sklidila stranou, aby nezasahovaly do komunikace.