Dne 21.10.2021 vyjela jednotka SDH Blížejov v souvislosti s vichřicí Ignác k obci Malonice s technikou CAS32 T815 na popadané větve na komunikaci. Jednotka větve z komunikace sklidila pomocí ručního nářadí.