Dne 21.10.2021 vyjela jednotka SDH Blížejov v souvislosti s vichřicí Ignác k obci Františkov s technikou CAS32 T815 a DA L1Z Fiat k nahlášenému pádu stromu na chatu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn padlý strom na sloupek elektrického vedení. Jednotka ve spolupráci s HZS Staňkov strom rozřezala pomocí motorové pily a uklidila.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, JSDH Blížejov