Na základě vyhlášení poplachu KOPIS Pk byla jednotka SDH Blížejov vyslána k požáru klestí u obce Lazce. Po domluvě s operačním střediskem byla jednotka odvolána zpět. Jednalo se o planý poplach.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, HZS Staňkov, JSDH Horšovský Týn, JSDH Blížejov