Dne 30.12.2021 byl vyhlášen poplach pro jednotku SDH Blížejov na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v obci Blížejov. Jednotka vyjela na místo události s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA L1Z Fiat. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno znečištění komunikace od ropné látky v délce cca 200 metrů a šíři 2 metrů. Jednotka zabezpečila místo zásahu a společně s jednotkou HZS Domažlice provedla zásyp uniklé látky sorpčním prostředkem. Uniklé PHM se podařilo udržet na vozovce. Do kanalizace ani vodoteče se žádné nebezpečné látky nedostali, k ohrožení životního prostředí nedošlo. K likvidaci uniklé látky se spotřebovalo cca 100 kilogramů sorbentu.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, JSDH Blížejov