Dne 01.11.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA-L1Z Fiat na požár komínového tělesa do obce Přívozec. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár komínového tělesa se žhnoucími sazemi. Jednotka provedla nasazení jednoho zavodněného útočného proudu C a začala s vybíráním paliva. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov a ustavení výškové techniky bylo prováděno čištění komína od usazenin a sazí pomocí kominického nářadí a následně proběhlo vybrání žhavých částí usazenin, které byly vynášeny mimo objekt a dohašovány. Dalším průzkumem nebylo zjištěno žádné zahoření střechy ani vnitřních prostor domu nebo jeho okolí. Následně byl celý povrch komínového tělesa překontrolován pomocí termokamery.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, HZS Domažlice, JSDH Blížejov

Ostatní složky IZS: PČR