Dne 05.12.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v obci Blížejov. Jednotka vyjela na místo události s technikou Tatra 815 CAS-32. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno znečištění komunikace od ropné látky. Jednotka zabezpečila místo zásahu a provedla zásyp uniklé látky sorpčním prostředkem. Uniklé PHM se podařilo udržet na vozovce. Do kanalizace ani vodoteče se žádné nebezpečné látky nedostali, k ohrožení životního prostředí nedošlo.