Dne 12.05.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou DA-L1Z Fiat k technické pomoci otevření uzavřených prostor v obci Blížejov. Jednotka provedla průzkum a za pomocí speciální sady byl proveden nenásilným způsobem vstup do bytu.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, JSDH Blížejov

Ostatní složky IZS: PČR