Dne 12.05.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA L1Z Fiat do Horšovského Týna, kde v areálu firmy Konstruktpol došlo k požáru materiálu z expandovaného polypropylenu uskladněného na paletách mimo budovu. Plameny částečně poškodily i jednu z přilehlých budov. Před příjezdem hasičů proběhla samovolná evakuace zaměstnanců.

Naše jednotka na místě zásahu dodávala vodu do cisterny jednotky SDH Horšovský Týn a spolupracovala s ostatními jednotkami při likvidaci požáru.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, HZS Domažlice, JSDH Horšovský Týn, JSDH Blížejov, JSDH Puclice