Dne 13.03.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA L1Z Fiat k požáru zemědělského objektu do obce Božkovy u Milaveč. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněných balíků slámy. Zásah komplikovalo elektrické vedení nad objektem, které bylo třeba odpojit. Byla zřízena tři čerpací stanoviště u blízkých vodních zdrojů. Část naší jednotky byla připravena u čerpacího stanoviště na koupališti u obce Milavče pro doplňování cisteren vodou a část jednotky zkrápěl pomocí vodního děla okolí objektu pro zamezení šíření požáru. Po rozhodnutí velitele zásahu nechat balíky kontrolovaně shořet byla naše jednotka ponechána společně s jednotkou SDH Milavče na dohled nad požářištěm. V odpoledních hodinách byla naše jednotka odvolána na požár kotelny do obce Blížejov. Po ukončení zásahu v obci Blížejov a vystřídání členů se jednotka vrací zpět do obce Božkovy, kde zůstala do večerních hodin. Zhruba před devátou hodinou večerní byl zásah naší jednotkou ukončen a jednotka se vrací zpět na základnu.
Jednotky na místě: HZS Domažlice, HZS Staňkov, JSDH Domažlice, JSDH Kout na Šumavě, JSDH Koloveč, JSDH Blížejov, JSDH Milavče,

Ostatní složky IZS: PČR