Dne 13.11.2022 vyjela naše jednotka s vozidly DA-L1Z Fiat a Tatra 815 CAS32 na pomoc s vytažením automobilu z příkopu. Auto se podařilo vytáhnout z příkopu pomocí lana.