Dne 14.03.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou Tatra 815 CAS-32 a DA L1Z Fiat do obce Božkovy k prolití požářiště po včerejším požáru balíků slámy. Jednotka ve spolupráci s HZS Domažlice a JSDH Milavče provedla v dýchací technice prolití požářiště. Balíky slámy byly rozebrány pomocí manipulátoru a ručního nářadí a následně řádně prolity vodou pomocí proudů vedené z cisteren. Bylo zřízeno čerpací stanoviště pro doplňování vody do cisteren. Po ukončení zásahu bylo místo předáno majiteli.

Jednotky na místě:HZS Domažlice, JSDH Blížejov, JSDH Milavče