Dne 17.09.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou DA-L1Z Fiat do Klatov na mezinárodní výstavu psů, kde na místě pomáhala pořadatelům s koordinací dopravy.