Dne 18.02.2022 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou DA L1Z Fiat k odstranění stromu v obci Blížejov, u kterého došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek k poškození a následnému pádu. Jednotka strom odstranila a vrátila se zpět na základnu.