Dne 28.06. vyjela naše jednotka s technikou Tatra T815 CAS-32 na čištění pozemní komunikace v obci Blížejov po přívalovém dešti, který vyplavil nános bahna a štěrku na místní komunikace.  Jednotka odstranila nánosy zeminy na pozemní komunikaci pomocí ručního nářadí a následně byl proveden oplach komunikace pomocí asanační lišty a jednoho proudu "C".