Dne 22.10.2023 vyjela jednotka SDH Blížejov s technikou DA-L1Z Fiat k otevření uzavřených prostor v obci Blížejov. Jednotka provedla průzkum a za pomocí speciální sady bylo provedeno nenásilným způsobem otevření vchodových dveří.