Dne 04.05.2024 se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili taktického cvičení, jehož námětem byl požár lesního porostu v nepřístupném terénu velkého rozsahu.

V důsledku nedbalosti došlo ke vzniku požáru pozemní plochy ve 2. etáži lomu Smržovice. Požár se šíří severním směrem k vrcholu Čertův vrch. Požár hlásí osoba, která je nadýchaná kouřem a potřebuje poskytnutí přednemocniční neodkladné péče.

To byl námět rozsáhlého taktického cvičení složek IZS, které se konalo 4. května v okolí Smržovic, Modlína a Úsilova. Účastnilo se jej téměr 250 cvičících jak z České republiky, tak i ze SRN.
Do cvičení bylo nasazeno několik desítek kusů požární techniky včetně tří velkokapacitních čerpadel, vrtulníku PČR s bambivakem a speciálních vozidel TITAN a TRITON ze Záchranný útvar HZS ČR .
Cílů cvičení bylo hned několik:
1. Ověření reálné schopnosti spolupráce jednotek PO při zdolávání požáru řízeného VZ a štábem za pomoci moderních prostředků a technologií.
2. Ověření možností zajištění dostatečné dodávky vody prostřednictvím dálkové dopravy vody hadicemi a kyvadlové dopravy cisternami za využití retenčních nádrží.
3. Ověření součinnosti a koordinace jednotek PO s Leteckou hasičskou službou PČR včetně spojení a vzájemné komunikace.
4. Ověření možností spojení v lokalitě, případné nasazení záložních variant spojení.
5. Procvičit jízdu zásahových vozidel v terénu.
6. Prohloubení spolupráce s jednotkami hasičů Spolkové republiky Německo při zdolávání rozsáhlého požáru lesního porostu.
7. Prohloubení kontaktů mezi složkami IZS.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, HZS Plzeň Slovany, HZS Klatovy, ZÚ HZS ČR – Zbiroh, JSDH Folmava, JSDH Chudenice, JSDH Spůle, JSDH Česká Kubice, JSDH Domažlice, JSDH Všeruby, JSDH Běhařov, JSDH Janovice nad Úhlavou, JSDH Kout na Šumavě, JSDH Kdyně, JSDH Blížejov, JSDH Pocinovice, JSDH Hadrava, JSDH Soustov, JSDH Starec, JSDH Oprechtice, JSDH Hluboká, JSDH Bystřice nad Úhlavou, JSDH Dlažov, JSDH Nová Ves, JSDH Chodská Lhota , JSDH Újezd, Drony SIT MP a ostatní jednoty ze SRN