Dne 12.04.2024 vyjela jednotka SDH Blížejov na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v obci Blížejov. Po příjezdu na místo události a provedeném prvotním průzkumu bylo zjištěno znečištění komunikace od nafty z blíže nezjištěného vozu v úseku od Školní ulice, přes kruhový objezd až k železničnímu přejezdu. Jednotka zabezpečila místo zásahu a provedla zásyp uniklé látky sorpčním prostředkem na autobusové zastávce u hospody a zasaženou plochu uklidila. Po příjezdu HZS Domažlice jela naše jednotka na průzkum až k obci Osvračín, kde po cestě provedla ještě zasypání a úklid tří úseků a to v obci Přívozec a u mostu přes řeku u obce Blížejov. Uniklá látka se nedostala mimo komunikaci, k ohrožení životního prostředí nedošlo.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, JSDH Blížejov