Dnes vyjela naše jednotka k požáru nízké budovy do obce Osvračín. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár složeného dřeva a střešní krytiny kiosku u fotbalového hřiště. Na hasební práce byly nasazeny dva proudy „C“ a vysokotlak. Následně byla rozebrána střešní konstrukce a proběhlo vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Složené dřevo bylo též rozebráno a prolito vodou.

Naše jednotka na místě zásahu pomáhala s hasebními pracemi v dýchací technice, s rozebráním střešní konstrukce a dohašováním skrytých ohnisek. Po redukci sil na místě byla naše jednotka vrácena zpět na základnu.

Jednotky na místě: HZS Staňkov, JSDH Staňkov, JSDH Blížejov, JSDH Osvračín