Naše jednotka po ukončení zásahu v domově pro seniory v obci Blížejov přejíždí do místní základní školy. Po přívalových deštích došlo k zatopení skladů a sklepních prostor. Naše jednotka společně se zaměstnanci školy provedla odčerpání vody. Na místo byly dány pytle s pískem, aby se zamezilo dalšímu zatopení prostor.