Po krátké pauze naše jednotka opět vyjíždí na odstranění následků po přívalového deště z předešlého večera. V obci Blížejov došlo k zatopení garáže a sklepních prostor rodinného domu. V ranních hodinách již voda opadla, ale sklepní prostory byly zanesené silnou vrstvou bahna z polí. Na místě jsme začali vyklízet věci z garáže a ostatních prostor do přistaveného kontejneru. Po vyklizení jsme začali s vymetáním bahna a mytím podlah ve sklepu a garáži. Mezitím jsme dostali hlášení o dalším zatopeném rodinném domu. Na pomoc nám proto přijeli jednotky HZS Domažlice a JSDH Domažlice, které provedli odčerpání vody z druhého rodinného domu a následně obě jednotky přejeli k nám. Společně jsme pak provedli ještě vyčerpání vody z venkovního sklepa, úklid bahna okolo domu a přilehlé kůlny.

Jednotky na místě: HZS Domažlice, JSDH Domažlice, JSDH Blížejov