Dne 03.08.2019 vyrazilo naše družstvo mužů A a smíšené družstvo žen a mužů do obce Strýčkovice na závody v požárním útoku. Naše družstvo mužů A se umístilo na 13. místě a smíšené družstvo žen a mužů se umístilo na 16. místě.