Dne 20.07.2019 se naše dvě družstva mužů a družstvo žen zúčastnila nočních závodů v Horním Metelsku. Soutěž se konala v rámci Chodské noční hasičské ligy a soutěžilo se v disciplíně požární útok a na dva pokusy. Naše družstvo žen se v kategorii PS12 umístilo na 4. místě. Družstvo mužů B se v kategorii PS12 umístilo na 3. místě a družstvo mužů A se v kategorii PS Sport umístilo na 12. místě.