Dne 24.08.2019 jsme měli opravdu sportovní den. V poledních hodinách naše družstva mužů a žen bojovala v požárním útoku a nepožární štafetě na Memoriálu v obci Újezd sv. Kříže, odkud si přivezly ženy 1. místo a muži 3. místo. Po ukončení soutěže v Újezdě jsme se přesunuli na noční soutěž do obce Osvračín. Zde se soutěžilo jen v požárních útocích. Ani z těchto nočních závodů jsme nepřijeli domů s prázdnou. Naše družstvo žen a mužů se každé umístilo ve své kategorii na 2. místě.  Za jediný den nám tato dvě družstva přivezla domů 4 poháry.